{{customerInfo.Company}}'s Kundsida {{settings.EventName + (settings.DemoMode ? ' (DEMO)' : '') || 'Om du enbart ser denna text, ladda om sidan med CTRL+F5 eller använd en annan webbläsare om detta består. Problemet har vanligtvis med Internet Explorer och andra gamla webbläsare att göra, eller så blockerar din webbläsare skript.'}} Logo (Admin-läge)

{{settings.CityName}}, {{settings.Date | date : "d MMMM yyyy"}}

Logga

Välkomna!

Välkomna till {{customerInfo.Company}}'s alldeles egna kundsida, där ni själva kan administrera era anmälningar.
Dela länken ni fått för era anställda och låt dem själva anmäla sig nedan eller administrera själv anmälan som kontaktperson.

Ett tips och alternativ vid många anmälningar och en ansvarig som fyller i uppgifterna, är att använda er av Excel-mallen som ni laddar ned via knappen bredvid: Anmälningsmall för import (Excel)
Ni kan sedan importera den via knappen nedan, under Anmälda.

Nedan finner du uppgifter om den order som är kopplad till kundsidan. Ifall du hittar något som inte stämmer, vänligen kontakta er kontaktperson eller arrangören. Om du stöter på några tekniska problem, kan du även kontakta AnmälMigNu!.

Skrolla ned till rutan 'Anmälda' för att anmäla dig och kollegor till loppet.

Admin-läge

Du är i admin-läge, d.v.s. du anses vara betrodd att redigera uppgifter och ta bort deltagare i den order som är kopplad till anmälan. Länken du bör sprida till anställda för att låta dem anmäla sig själva är följande: Gå till kundsidan (anställda)
Du kan sedan i admin-läget t.ex. ändra lagnamn och flytta in individuella till att bilda lag, byta ut eller ta bort deltagare som fått återbud. Ifall du behöver hjälp med detta eller undrar om något gällande evenemanget, kontakta arrangören eller läs på arrangörens hemsida. Kontakta endast AnmälMigNu! när det gäller tekniska frågor eller du inte får tag på arrangören.

Information från arrangören

Sista datum för ändringar i denna order är satt till {{ (customerInfo.DateLastEditAllowedCustomerPage | date: 'yyyy-MM-dd' ) || 'Tom'}}.

Egen information till era anställda

{{ customerInfo.TextForEmployees || 'Tom'}}

Order {{ entryOrder.OrderID }} | Referens: {{ entryOrder.ReferenceNumber }} | Skapad: {{ entryOrder.Date | date: "yyyy-MM-dd"}} | Värde: {{ entryOrder.TotalValue }} kr

Ordervärde
{{ entryOrder.TotalValue }} kr ({{ entryOrder.TotalValueWithoutDiscountCode }} kr ) ( {{(entryOrder.TotalValue - (entryOrder.GiftCards | map: 'UsedValue' | sum)) | currency: 'kr' }})
Betalningsmetod
{{ (settings.PaymentMethods | filter:{Value: entryOrder.PaymentMethod} : true)[0].Text || 'Tom' }}
Rabattkod
{{ entryOrder.DiscountCode || 'Rabattkod' }} {{entryOrder.DiscountCodeInfo}}

Använda presentkort ({{entryOrder.GiftCards.length}} st, {{entryOrder.GiftCards | map: 'UsedValue' | sum | currency: 'kr' }})

Presentkort

Här listas de presentkort som använts i ordern. Deras sammanlagda summa dras av på ordervärdet som är kvar att betala. Notera att flera presentkort kan läggas till för en och samma order. Det är dock arrangören som sätter villkoren för när de är giltiga och de avgifter som gäller för anmälan.

Kod Använt belopp Åtgärd
{{usedGiftCard.Code}} {{usedGiftCard.UsedValue | currency: 'kr'}}

Villkorsegenskaper ({{entryOrder.ConditionalProperties.length}} st, {{entryOrder.ConditionalProperties | map: 'Sum' | sum | currency: 'kr' }})

Villkorsegenskaper är egenskaper som appliceras på en order när vissa villkor är uppfyllda. Det kan t.ex. vara att arrangören valt att låta 3 till 5 deltagare ingår i ett lag, men att man ändå alltid betalar för ett fullt lag, med möjligheten att komplettera de vakanta platserna utan kostnad vid senare tillfälle. Notera att det är arrangören som sätter dessa villkor och skall kontaktas vid ev. frågor, inte AnmälMigNu!.

Namn Antal uppfyllda Värde Summa
{{conditionalProperty.Name}} {{conditionalProperty.Quantity}} {{conditionalProperty.Value | currency: 'kr'}} {{conditionalProperty.Sum | currency: 'kr'}}

Kontaktperson

Kontaktpersonen skall vara någon som både anställda och arrangören kan kontakta för att stämma av kring er anmälan till loppet.

Företag
{{ entryOrder.ContactPerson.Company || 'Tom' }}
Namn
{{ entryOrder.ContactPerson.RefName || 'Tom' }}
Adress
{{ entryOrder.ContactPerson.Address || 'Tom' }}
Postnr
{{ entryOrder.ContactPerson.PostNum }}
Ort
{{ entryOrder.ContactPerson.City || 'Tom' }}
Telefonnr
{{ entryOrder.ContactPerson.PhoneNumber || 'Tom' }}
E-postadress
{{ entryOrder.ContactPerson.Email || 'Tom' }}

Betalningsansvarig

Betalningsansvarig kan t.ex. vara företagets faktureringsadress eller den som skall stå som referens på fakturan, ifall det är betalningsmetoden ni kommit överens om med arrangören. För frågor kring betalningen, så skall alltid arrangören kontaktas, då de är betalningsmottagare, inte AnmälMigNu!.

Företag
{{ entryOrder.PaymentPerson.Company || 'Tom' }}
Namn
{{ entryOrder.PaymentPerson.RefName || 'Tom' }}
Adress
{{ entryOrder.PaymentPerson.Address || 'Tom' }}
Postnr
{{ entryOrder.PaymentPerson.PostNum }}
Ort
{{ entryOrder.PaymentPerson.City || 'Tom' }}
Telefonnr
{{ entryOrder.PaymentPerson.PhoneNumber || 'Tom' }}
E-postadress
{{ entryOrder.PaymentPerson.Email || 'Tom' }}

Anmälda (Totalt: {{entryOrder.EntryPersons.length}} varav {{teamNamesPicked.length}} lag och {{(entryOrder.EntryPersons | pick: '!TeamName').length}} individuella)

Här listas de anmälda deltagarna i en order kopplad till kundsidan och du kan lägga till fler via knapparna här bredvid.

För att ändra en deltagares uppgifter, så klickar du bara på det du vill ändra och skriver in det nya, och sedan klickar bredvid eller trycker enter. Om du t.ex. vill flytta in en individuell deltagare i ett lag, så ändrar du dennes lagnamn till samma som det lag du vill flytta in denne i.

Ifall någon uppgift för en deltagare inte stämmer och behöver ändras eller en deltagare skall tas bort, så måste du kontakta den som står som kontaktperson.

Lägg till deltagare

Sök

Varningar

Dubbletter av startnummer: {{warnings.startNumDupes.length}} Felaktig tävlingsklass: {{warnings.numOfClubErrors}} Felaktig åldersklass: {{warnings.numOfYOBErrors}}

Statistik

Meddelande

{{state.successMessage}}

Felmeddelande

{{state.errorMessage}}

Redigerar deltagare...

{{ person.StartNum }} {{ person.TeamName || 'Individuell'}}
{{ person.FirstName || 'Förnamn' }} {{ person.LastName || 'Efternamn' }} ({{ person.YOB || 'Födelseår' }}) ({{ person.PersonNumberSimplified || 'Födelsedatum' }}) ({{ (person.PersonNumber.substring(0,8) + '-' + person.PersonNumber.substring(8)).replace('--','-') || 'Personnummmer' }}) {{ person.Gender || 'Inget' }} Ange ett kön.
{{ person.ClassDistance }}

Felaktig åldersklass.

{{ person.StartGroup || '-' }}
{{ person.ClubCityCompany }} {{ person.ClubCityCompany || 'Inget' }}

Felaktig förening.

{{ person.Email || 'Ingen'}}
{{ person.TShirtSize || 'Tom' }}
{{ person.ExtraEntryProperty || '-' }}
PRIS {{ person.Value + ' kr'}}
{{ person.ClassDistance }} Felaktig åldersklass.
{{ tafEvent.TrackAndFieldEventName }}
{{ person.StartNum }} {{ person.TeamName || 'Lagnamn'}}
{{ person.FirstName || 'Förnamn' }} {{ person.LastName || 'Efternamn' }} ({{ person.YOB || 'Födelseår' }}) ({{ person.PersonNumberSimplified || 'Födelsedatum' }}) ({{ (person.PersonNumber.substring(0,8) + '-' + person.PersonNumber.substring(8)).replace('--','-') || 'Personnummmer' }}) {{ person.Gender || 'Inget' }} Ange ett kön.
{{ person.ClassDistance }} Felaktig åldersklass.
{{ person.StartGroup || '-' }}
{{ person.ClubCityCompany }} {{ person.ClubCityCompany || 'Inget' }}

Felaktig förening.

{{ person.Email || 'Ingen'}}
{{ person.TShirtSize || 'Tom' }}
{{ person.ExtraEntryProperty || '-' }}
PRIS {{ person.Value + ' kr'}}
{{ person.ClassDistance }}

Felaktig åldersklass.

{{ tafEvent.TrackAndFieldEventName }}