Laddar kundsida...

{{customerInfo.Company || customerInfo.RefName}}'s kundsida (Admin)

Logga
Välkomna till {{customerInfo.Company || customerInfo.RefName}}'s alldeles egna kundsida, där ni själva kan administrera era anmälningar.
Dela länken ni fått för era anställda och låt dem själva anmäla sig eller administrera själv anmälan som kontaktperson. Ett alternativ vid många anmälningar och en ansvarig som fyller i uppgifterna är att använda er av Excel-mallen.
Ifall något inte stämmer, vänligen kontakta er kontaktperson eller arrangören. Vid tekniska problem, kontakta AnmälMigNu!.
Information från arrangören
Sista datum för ändringar i denna order är satt till {{ (customerInfo.DateLastEditAllowedCustomerPage | date: 'yyyy-MM-dd' ) || 'Tom'}}.
Egen information{{hasAdminKey ? ' till era anställda' : ''}} {{ customerInfo.TextForEmployees || 'Tom'}}

Admin-läge

Du är i admin-läge, d.v.s. du anses vara betrodd att redigera uppgifter och ta bort deltagare i den order som är kopplad till anmälan. Länken du bör sprida till anställda för att låta dem anmäla sig själva är följande: kundsida för anställda .

Du kan sedan i admin-läget t.ex. ändra lagnamn, flytta in individuella i lag, byta ut eller ta bort deltagare som fått återbud. Ifall du behöver hjälp med detta eller undrar om något gällande evenemanget, kontakta arrangören eller läs på arrangörens hemsida. Kontakta endast AnmälMigNu! när det gäller tekniska frågor eller du inte får tag på arrangören.

Order {{ entryOrder.ReferenceNumber }} | Skapad: {{ entryOrder.Date | date: "yyyy-MM-dd"}} | Värde: {{ entryOrder.TotalValue }} kr

Ordervärde
{{ entryOrder.TotalValue }} kr ({{ entryOrder.TotalValueWithoutDiscountCode }} kr) ( {{(entryOrder.TotalValue - (entryOrder.GiftCards | map: 'UsedValue' | sum)) | currency: 'kr' }})
Betalningsmetod
{{ (settings.PaymentMethods | filter:{Value: entryOrder.PaymentMethod} : true)[0].Text || 'Tom' }}
Rabattkod
{{ entryOrder.DiscountCode || 'Ingen' }} {{entryOrder.DiscountCodeInfo}}
Justeringsvärde
{{ entryOrder.AdjustmentValue | currency: 'kr' }}
Justeringskommentar
{{ entryOrder.AdjustmentComment || 'Tom' }}
Momssats
{{ entryOrder.TaxPercent + ' %' }}
Kontaktperson Kontaktpersonen skall vara någon som både anställda och arrangören kan kontakta för att stämma av kring er anmälan.
Organisationsnummer {{ entryOrder.ContactPerson.OrganizationNumber || 'Tom'}}
Företag {{ entryOrder.ContactPerson.Company || 'Tom' }}
Namn {{ entryOrder.ContactPerson.RefName || 'Tom' }}
Adress {{ entryOrder.ContactPerson.Address || 'Tom' }}
Postnr {{ entryOrder.ContactPerson.PostalCode || 'Tom' }}
Ort {{ entryOrder.ContactPerson.City || 'Tom' }}
Telefon {{ entryOrder.ContactPerson.PhoneNumber || 'Tom' }}
E-postadress {{ entryOrder.ContactPerson.Email || 'Tom' }}
Betalningsansvarig Betalningsansvarig kan t.ex. vara en faktureringsadress eller den som skall stå som referens för betalningen. För frågor kring betalning, så skall alltid arrangören/betalningsmottagaren kontaktas, inte AnmälMigNu!.
Organisationsnummer {{ entryOrder.PaymentPerson.OrganizationNumber || 'Tom'}}
Företag {{ entryOrder.PaymentPerson.Company || 'Tom' }}
Kostnadsställe {{ entryOrder.PaymentPerson.CostCenter || 'Tom' }}
Namn/Referens {{ entryOrder.PaymentPerson.RefName || 'Tom' }}
Adress {{ entryOrder.PaymentPerson.Address || 'Tom' }}
Postnr {{ entryOrder.PaymentPerson.PostalCode || 'Tom' }}
Ort {{ entryOrder.PaymentPerson.City || 'Tom' }}
Telefon {{ entryOrder.PaymentPerson.PhoneNumber || 'Tom' }}
E-postadress {{ entryOrder.PaymentPerson.Email || 'Tom' }}

Villkorsegenskaper ({{entryOrder.ConditionalProperties.length}} st, {{entryOrder.ConditionalProperties | map: 'Sum' | sum | currency: 'kr' }})

Villkorsegenskaper är egenskaper som appliceras på en order när vissa villkor är uppfyllda. Det kan t.ex. vara att arrangören valt att låta 3 till 5 deltagare ingår i ett lag, men att man ändå alltid betalar för ett fullt lag, med möjligheten att komplettera de vakanta platserna utan kostnad vid senare tillfälle. Notera att det är arrangören som sätter dessa villkor och skall kontaktas vid ev. frågor, inte AnmälMigNu!.

Namn Antal uppfyllda Värde Summa
{{conditionalProperty.Name}} {{conditionalProperty.Quantity}} {{conditionalProperty.Value | currency: 'kr'}} {{conditionalProperty.Sum | currency: 'kr'}}

Anmälda (Totalt: {{entryOrder.EntryPersons.length}} varav {{teamNamesPicked.length}} lag och {{(entryOrder.EntryPersons | pick: '!TeamName').length}} individuella)

Information

För att ändra en deltagares uppgifter, så klickar du bara på det du vill ändra och skriver in det nya, och sedan klickar bredvid eller trycker enter. Om du t.ex. vill flytta in en individuell deltagare i ett lag, så ändrar du dennes lagnamn till samma som det lag du vill flytta in denne i.

Ifall någon uppgift för en deltagare behöver ändras eller en deltagare skall tas bort, så ska du kontakta er kontaktperson.

Lägg till deltagare

Arrangören verkar ha inaktiverat all anmälan just nu.

Varningar
Dubbletter av startnummer: {{warnings.startNumDupes.length}} Felaktig tävlingsklass: {{warnings.numOfClubErrors}} Felaktig åldersklass: {{warnings.numOfYOBErrors}}
Sök
Statistik
Meddelande
{{success}}
Felmeddelande
{{error}}

Redigerar deltagare...

StartNr Kön Namn Nationalitet Klass Grupper Lagnamn Kontakt Adress Egenskaper T-shirt {{settings.TextExtraEntryProperty || 'Extra deltagaruppgift'}} Avgift Åtgärd
{{ person.StartNum }}
Sträcka {{ person.DistanceRelay || 'Ingen' }}
{{ person.Gender || '*Saknas*' }} {{ person.FirstName || 'Förnamn' }} {{ person.LastName || 'Efternamn' }} -{{ person.YOB > 999 ? person.YOB.toString().substr(2,2) : person.YOB }} -{{ person.YOB > 999 ? person.YOB.toString().substr(2,2) : person.YOB }} -{{ person.YOB > 999 ? person.YOB.toString().substr(2,2) : person.YOB }}
{{ person.ClubCityCompany || 'Förening/Ort/Företag' }} {{ person.ClubCityCompany || 'Förening/Ort/Företag' }} Felaktig
{{ person.Country || '*Saknas*'}} {{ person.ClassDistance }} Felaktig
Startgrupp {{ person.StartGroup || '*Saknas*'}}
{{ tafEvent.TrackAndFieldEventName }}
Lägg till
{{ person.TeamName || 'Individuell'}} {{ person.Email || 'E-post'}}
{{ person.PhoneNumber || 'Telefon'}}
{{ person.Address || 'Address' }}
{{ person.PostalCode || 'PostNr' }} {{ person.City || 'Ort' }}
{{eventClassProperty }}
 
{{ person.TShirtSize || '*Saknas*' }} {{ person.ExtraEntryProperty || '*Saknas*'}} {{ person.Value + ' kr' || 'Inget'}}