{{ 'general_entry' | translate }} {{settings.EventName + (settings.DemoMode ? ' (DEMO)' : '')}} Om du enbart ser denna text, ladda om sidan med CTRL+F5 eller använd en annan webbläsare om detta består. Problemet har vanligtvis med Internet Explorer och andra gamla webbläsare att göra, eller så blockerar din webbläsare skript.

{{settings.CityName}}, {{settings.EventEntryDate}}

{{'general_loading_settings' | translate}}


Information

{{settings.TextInfo}}

{{ 'info_eventdate' | translate }}
{{settings.EventEntryDate}}

{{ 'info_entryopen' | translate }}
{{ !settings.EntryIsOpen ? (settings.EventFinished ? ('info_entry_finished' | translate) : (settings.DateOpenEntry | date : "d MMMM yyyy")) : ('info_entry_open' | translate) }}

{{ 'info_lastentrydate' | translate }}
{{settings.DateCloseEntry | date : "d MMMM yyyy"}}

{{ 'info_lastteamentrydate' | translate }}
{{settings.DateCloseEntryTeam | date : "d MMMM yyyy"}}

{{'autosave_header' | translate}}


{{ 'fee_header' | translate }}

{{class.ClassDistance}} {{class.Price}} kr

{{class.ClassDistance}}

{{group.TrackAndFieldEventName}}
{{group.CurrentPrice}} kr

{{ 'fee_discountcode' | translate }}


{{'template_header' | translate}}

{{'template_excel_info' | translate}} AnmälMigNu!

{{'template_excel_button' | translate}}{{ 'template_word_info' | translate }}
{{'template_word_button' | translate}}


{{ entryForm.steps[entryForm.step].name }}

{{ 'contact_info' | translate }}

{{ 'general_company' | translate}}

{{'error_contact_company_required' | translate}} {{'error_contact_company_person_number' | translate}} {{'error_contact_company_numbers' | translate}} {{'error_contact_company_maxlength' | translate}}

{{ 'general_name' | translate}}

{{'error_name_required' | translate}} {{'error_name_pattern' | translate}} {{'error_name_maxlength' | translate}}

{{'general_address' | translate}}

{{'error_address_required' | translate}} {{'error_address_maxlength' | translate}}

{{'general_postal_code' | translate}}

{{'error_postal_code_required' | translate}}

{{'general_city' | translate}}

{{'error_city_required' | translate}}

{{'general_phone_number' | translate}}

{{'error_phone_number_required' | translate}}

{{'general_email' | translate}}

{{'error_email_required' | translate}} {{'error_email_pattern' | translate}} {{'error_email_maxlength' | translate}}


Information

{{'participants_info1' | translate}} {{settings.ShowTeamEntry ? ' ' + ('participants_or_team' | translate) : ''}} {{'participants_info2' | translate}}.

{{'participants_info_from_organizer' | translate}}

{{settings.TextStepEntryPersons}}

{{'participants_included_in_entry' | translate}}

{{settings.TextIncludedInEntry}}

{{'general_success_message' | translate}}

{{state.successMessage}}

{{'general_error_message' | translate}}

{{state.errorMessage}}

{{'general_summary' | translate}}

{{'general_numof' | translate}} {{'general_participants' | translate}}: {{entryPersons.length}} {{'general_of_which' | translate}} {{numberOfIndividuals}} {{'general_individuals' | translate}} {{'general_and' | translate}} {{teamNamesPicked.length}} {{'general_teams' | translate}}.
*{{'general_preliminary2' | translate}}* {{'general_fee' | translate}}: {{totalSum + ' kr'}}


{{'general_give_feedback' | translate}} AnmälMigNu!


{{ entryForm.steps[entryForm.step].name }}


{{'participants_distancerelay' | translate}} {{ person.DistanceRelay }}
{{ person.TeamName || 'Individuell'}}

{{ person.FirstName || ('general_first_name' | translate) }} {{ person.LastName || ('general_last_name' | translate) }}

{{ 'participants_yob' | translate }}
{{ person.YOB || ('participants_yob' | translate) }}
{{ 'participants_person_number_simplified' | translate }}
{{ person.PersonNumberSimplified || ('participants_person_number_simplified' | translate) }}
{{ 'participants_person_number' | translate }}
{{ (person.PersonNumber.substr(0,8) + '-' + person.PersonNumber.substr(8)).replace('--','-') || ('"participants_person_number"' | translate) }}
{{ 'participants_gender' | translate }}
{{ person.Gender || ('general_none' | translate) }}
{{'error_participants_gender_required' | translate}}
{{ 'participants_class' | translate }}
{{ person.ClassDistance || ('general_none' | translate) }}
{{ 'participants_groups' | translate }}
{{ tafEvent.TrackAndFieldEventName }}
{{ 'participants_properties' | translate }}
-
{{ 'participants_clubcitycompany' | translate }}
{{ person.ClubCityCompany || ('general_none' | translate) }} {{ person.ClubCityCompany || ('general_none' | translate) }}

{{'error_participants_competition_club' | translate}}

{{ 'participants_nationality' | translate }}
{{ person.Country || ('participants_nationality' | translate)}}
{{ 'general_email' | translate }}
{{ person.Email || 'E-post'}}
{{ 'general_phone_number' | translate }}
{{ person.PhoneNumber || ('general_phone_number' | translate)}}
{{ 'general_address' | translate }}
{{ person.Address || ('general_address' | translate) }}
{{ 'general_postal_code' | translate }}
{{ person.PostalCode || ('general_postal_code' | translate) }}
{{ 'general_city' | translate }}
{{ person.City || ('general_city' | translate) }}
{{ 'participants_tshirt_size' | translate }}
{{ person.TShirtSize || '*' + ('general_choose' | translate) + '*' }}
{{ settings.TextExtraEntryProperty }}
{{ person.ExtraEntryProperty || '-' }}
{{ 'participants_fee' | translate }}
{{ (person.Value) + ' kr'}}

{{'error_participants_none' | translate}}


Information

{{'payment_info' | translate}}

{{'payment_info_from_organizer' | translate}}

{{settings.TextStepPayment}}

{{'general_conditions' | translate}}

{{'payment_entry_conditions' | translate}} {{ settings.EventName }} {{'payment_entry_conditions2' | translate}}

{{'payment_entry_conditions3' | translate}} {{'payment_entry_condition_read_more' | translate}}

{{'general_success_message' | translate}}

{{state.successMessage}}

{{'general_error_message' | translate}}

{{state.errorMessage}}

{{'general_give_feedback' | translate}} AnmälMigNu!


{{ entryForm.steps[entryForm.step].name }}

{{ !entryOrder.PaymentMethod ? ('paymentmethod_choose' | translate) : ('paymentmethod' | translate) }}


{{entryOrder.PaymentMethod === 'FakturaElektronisk' || entryOrder.PaymentMethod === 'FakturaEpost' || entryOrder.PaymentMethod === 'FakturaPost' ? ('invoice_address' | translate) : ('paymentperson' | translate)}}

{{ entryOrder.PaymentPerson.IsPrivatePerson ? ('participants_person_number' | translate) : ('general_organization_number' | translate)}}

{{ 'general_company' | translate}}

{{'error_contact_company_required' | translate}} {{'error_contact_company_person_number' | translate}} {{'error_contact_company_numbers' | translate}} {{'error_contact_company_maxlength' | translate}}

{{ 'general_name_ref' | translate}}

{{'error_name_required' | translate}} {{'error_name_maxlength' | translate}}

{{'general_address' | translate}}

{{'error_address_required' | translate}} {{'error_address_maxlength' | translate}}

{{'general_postal_code' | translate}}

{{'error_postal_code_required' | translate}}

{{'general_city' | translate}}

{{'error_city_required' | translate}}

{{'general_phone_number' | translate}}

{{'error_phone_number_required' | translate}}

{{'general_email' | translate}}

{{'error_email_required' | translate}} {{'error_email_pattern' | translate}} {{'error_email_maxlength' | translate}}

{{'payment_preliminary_summary_header' | translate}}

{{'general_numof' | translate}} {{'general_participants' | translate}}: {{entryPersons.length}} {{'general_of_which' | translate}} {{numberOfIndividuals}} {{'general_individuals' | translate}} {{'general_and' | translate}} {{teamNamesPicked.length}} {{'general_teams' | translate}}.
{{'payment_quantity' | translate}} {{'payment_product' | translate}} {{'payment_price' | translate}} {{'payment_sum' | translate}}
{{iContent.Quantity}} {{iContent.Product}} {{iContent.Price + ' kr'}} {{iContent.Sum + ' kr'}}
{{'payment_sum_part' | translate}} {{ submittedOrder.Invoice.TotalSubValue | currency: 'kr'}}
{{'payment_discount' | translate}} {{ submittedOrder.Invoice.TotalDiscount | currency: 'kr'}}
{{'payment_vat_part' | translate}} ({{submittedOrder.Invoice.TaxPercent}} %) {{submittedOrder.Invoice.TotalTax | currency: 'kr'}}
{{'payment_to_pay' | translate}} ({{'general_preliminary' | translate}})
{{submittedOrder.Invoice.roundingString}}
{{ submittedOrder.Invoice.TotalValue }} kr

{{'discountcode' | translate}} {{'discountcode_validating' | translate}}

{{'discountcode' | translate}} '{{validDiscountCode.Name}}' {{'discountcode_activated' | translate}} {{validDiscountCode.Value}}.

{{'giftcard_header' | translate}} {{'giftcard_validating' | translate}}

{{'giftcard_code' | translate}} {{'giftcard_remaining_value' | translate}} {{'giftcard_date_valid' | translate}} {{'giftcard_original_value' | translate}} {{'general_action' | translate}}
{{giftCard.Code}} {{giftCard.CurrentValue | currency: 'kr'}} ({{'giftcard_after_submission' | translate}}: {{giftCard.ValueIfSubmitted | currency: 'kr'}}) {{giftCard.Date | date: 'shortDate'}} {{giftCard.OriginalValue | currency: 'kr'}}

{{'paymentmethod_electronic_invoice' | translate}}

{{'payment_electronic_invoice_info' | translate}} {{'payment_electronic_invoice_info2' | translate}}

{{entryOrder.PaymentMethod}}

{{'payment_redirecting' | translate}} Swedbank Pay ePay Stripe

{{'general_error_message' | translate}}

{{state.errorMessage}}


{{'how_do_you_want_to_proceed' | translate}}
{{'search_the_startlist' | translate}}
{{ 'payment_submitting_order_info' | translate }}
{{ state.progressMessage.SubmittingOrder }}

{{'confirmation_download_confirmation' | translate}} {{'confirmation_download_invoice' | translate}}
{{ entryForm.steps[entryForm.step].name }}

Information

{{'confirmation_info1' | translate}} ({{submittedOrder.Invoice.ContactPersonEmail}} {{'general_and' | translate}} {{submittedOrder.Invoice.PaymentPerson.Email}}). {{'confirmation_info2' | translate}}

{{'payment_instructions' | translate}} ({{ (settings.PaymentMethods | filter:{Value: submittedOrder.Invoice.PaymentMethod} : true)[0].Text }})

{{'confirmation_payment_of' | translate}} {{submittedOrder.Invoice.TotalValue + ' kr'}} {{'confirmation_payment_to' | translate}} {{submittedOrder.Invoice.OurReference.Company}}s
Bankgiro/Plusgiro: {{submittedOrder.Invoice.BankGiro}} / {{submittedOrder.Invoice.PlusGiro}}
{{'general_within' | translate}} {{settings.PaymentDays}} {{'general_days' | translate}}.
{{'confirmation_payment_message' | translate}}: {{submittedOrder.Invoice.ReferenceNumber}}
{{'confirmation_payment_if_swish' | translate}}
{{'confirmation_payment_of' | translate}} {{submittedOrder.Invoice.TotalValue + ' kr'}} {{'confirmation_payment_to' | translate}} {{submittedOrder.Invoice.OurReference.Company}}s
{{'confirmation_payment_bankaccount_number' | translate}}: {{submittedOrder.Invoice.BankAccount}}
{{'general_within' | translate}} {{settings.PaymentDays}} {{'general_days' | translate}}.
{{'confirmation_payment_message' | translate}}: {{submittedOrder.Invoice.ReferenceNumber}}
{{'confirmation_payment_if_swish' | translate}}
{{'confirmation_payment_of' | translate}} {{submittedOrder.Invoice.TotalValue + ' kr'}} {{'confirmation_payment_to' | translate}} {{submittedOrder.Invoice.OurReference.Company}} på BIC (SWIFT): {{submittedOrder.Invoice.BICSwiftAddress}}
IBAN: {{submittedOrder.Invoice.IBANAccountNumber}}
{{'general_within' | translate}} {{settings.PaymentDays}} {{'general_days' | translate}}.
{{'confirmation_payment_message' | translate}}: {{submittedOrder.Invoice.ReferenceNumber}}
{{'confirmation_payment_of' | translate}} {{submittedOrder.Invoice.TotalValue + ' kr'}} {{'confirmation_payment_to' | translate}} {{submittedOrder.Invoice.OurReference.Company}}s
{{'payment_swish_number' | translate}}: {{submittedOrder.Invoice.SwishNumber}}
{{'general_within' | translate}} {{settings.PaymentDays}} {{'general_days' | translate}}.
{{'confirmation_payment_message' | translate}}: {{submittedOrder.Invoice.ReferenceNumber}}
{{'payment_scan_qr_code_for_swish' | translate}}:
{{'confirmation_payment_email_invoice1' | translate}} ({{submittedOrder.Invoice.PaymentPerson.Email}}) {{'confirmation_payment_email_invoice2' | translate}}
{{'confirmation_payment_email_invoice3' | translate}} {{submittedOrder.Invoice.TotalValue + ' kr'}} {{'confirmation_payment_email_invoice4' | translate}} {{submittedOrder.Invoice.ReferenceNumber}}
{{'confirmation_payment_if_swish' | translate}}
{{'confirmation_payment_postal_invoice' | translate}}
{{'confirmation_payment_electronic_invoice1' | translate}} {{'confirmation_payment_electronic_invoice2' | translate}}
{{'confirmation_payment_stripe1' | translate}} {{submittedOrder.Invoice.TotalValue + ' kr'}} {{'confirmation_payment_stripe2' | translate}}
{{'confirmation_payment_of' | translate}} {{submittedOrder.Invoice.TotalValue + ' kr'}} {{'confirmation_payment_cash' | translate}}

{{'confirmation_date_order' | translate}}: {{submittedOrder.Invoice.Date | date: 'shortDate'}}

{{'payment_quantity' | translate}} {{'payment_product' | translate}} {{'payment_price' | translate}} {{'payment_sum' | translate}}
{{iContent.Quantity}} {{iContent.Product}} {{iContent.Price | currency: 'kr'}} {{iContent.Sum | currency: 'kr'}}

{{'general_numof' | translate}} {{'general_teams' | translate}}: {{ submittedOrder.Invoice.TotalNumOfTeams }} ({{ submittedOrder.Invoice.TotalNumOfTeamPersons }} {{'general_participants' | translate}}), {{'general_numof' | translate}} {{'general_individuals' | translate}}: {{ submittedOrder.Invoice.TotalNumOfIndividuals }} {{'general_participants' | translate}}, {{'general_total' | translate}}: {{ (submittedOrder.Invoice.TotalNumOfTeamPersons + submittedOrder.Invoice.TotalNumOfIndividuals) }} {{'general_participants' | translate}}

{{submittedOrder.Invoice.TextConfirmation}}

{{'payment_sum_part' | translate}} {{ submittedOrder.Invoice.TotalSubValue | currency: 'kr' }}
{{'payment_discount' | translate}} {{ submittedOrder.Invoice.TotalDiscount | currency: 'kr' }}
{{'payment_vat_part' | translate}} ({{submittedOrder.Invoice.TaxPercent}} %) {{submittedOrder.Invoice.TotalTax | currency: 'kr'}}
{{'payment_due' | translate}} {{submittedOrder.Invoice.DateLastDayToPay | date: "shortDate"}}
{{'general_message' | translate}}
({{'payment_stated_on_payment' | translate}})
{{submittedOrder.Invoice.ReferenceNumber}}
{{'payment_to_pay' | translate}}
{{submittedOrder.Invoice.roundingString}}
{{ submittedOrder.Invoice.TotalValue}} kr

{{'confirmation_if_something_wrong' | translate}} {{submittedOrder.Invoice.OurReferenceEmail}}