{{(settings || event).EventName + ' ' + (settings || event).CityName + ' ' + ((settings || event).Date | date: 'shortDate') + ((settings || event).DemoMode ? ' (DEMO)' : '')}}

Anmälan {{settings.EventName + (settings.DemoMode ? ' (DEMO)' : '') || 'Om du enbart ser denna text, ladda om sidan med CTRL+F5 eller använd en annan webbläsare om detta består. Problemet har vanligtvis med Internet Explorer och andra gamla webbläsare att göra, eller så blockerar din webbläsare skript.'}} Logo

{{settings.CityName}}, {{settings.Date | date : "d MMMM yyyy"}}

Laddar inställningar...

  1. {{ step.name.substring(8) }}
  1. {{ entryForm.steps[$index+3].name.substring(8) }}

{{ entryForm.steps[entryForm.step].name }}

Information

{{settings.TextInfo}}

Datum

Evenemangsdatum: {{settings.Date | date : "shortDate"}} Anmälan öppnar: {{ !settings.EntryIsOpen ? (settings.EventFinished ? "Evenemanget har slutförts!" : (settings.DateOpenEntry | date : "shortDate")) : "Anmälan är öppen!" }} Sista ordinarie anmälningsdag: {{settings.DateCloseEntry | date : "shortDate"}} Sista anmälningsdag för lag: {{settings.DateCloseEntryTeam | date : "shortDate"}}

Aktuella avgifter

{{class.ClassDistance}}: {{class.Price}} kr
Ev. rabattkod anges i {{entryForm.steps[entryForm.steps.length - 2].name}}.

Stor anmälan? Anmäl via Excel-mall

Här kan du ladda ned mallar att använda för att samla ihop större anmälningar, t.ex. på en arbetsplats. Word-mallen skall enbart användas som insamling av anmälningar, medan Excel-mallen kan importeras direkt till anmälningssystemet i Steg 3: Deltagare och enbart kompletteras med kontakt- och betalningsuppgifter. Kontakta arrangören via e-post för ev. assistans eller AnmälMigNu! vid tekniska problem.

Arbetsplatsmall för insamling (Word) Anmälningsmall för import (Excel)

Anmälan sparas automatiskt

Hinner du inte slutföra anmälan just nu? Dina kontaktuppgifter och deltagarna du lägger till sparas automatiskt i din webbläsare och laddas på nytt när du besöker denna sida igen, till dess att webbläsarens cache rensas. Notera dock att inga uppgifter är inskickade till arrangören förrän du skickat in ordern efter Steg 5. Det kan även hända att villkoren, de tillgängliga klasserna, avgifterna och rabatterna ändras till dess att du återupptar din anmälan. Om du får problem med anmälan p.g.a. denna funktion, så kan du .

{{ entryForm.steps[entryForm.step].name }}

Kontaktperson för anmälan

Alla uppgifter är obligatoriska för att komma vidare till nästa steg, men om någon uppgift är irrelevant, ange ett bindestreck eller följ övriga instruktioner. Om du är kontaktperson på ett företag är det företagets adress som skall fyllas i, inte din hemadress. En kontaktperson räknas inte som en ifylld deltagare, utan skall vara någon som arrangören kan kontakta gällande anmälan. Betalningsansvarig fyller man i vid steg 5, och behöver inte vara samma person, utan kan t.ex. vara en arbetsgivare eller fakturaadress.

Företagsnamnet får högst innehålla 50 tecken.
Ange ett namn på kontaktpersonen.
Ange ett giltig namn på formatet Anders Andersson eller Karl-Oskar Eriksson. Börja alltid med stor bokstav.
Namnet får högst innehålla 40 tecken.
Ange en adress.
Adressen får vara maximalt 40 tecken lång.
Ange ett postnummer.
Ange ett giltigt postnummer (endast siffror).
Ange ett giltigt postnummer (endast siffror mellan 10000 och 99999).
Ange en ort.
Ange ett telefonnummer.
Ange en e-postadress.
Ange en giltig e-postadress på formen aaa@server.se

{{ entryForm.steps[entryForm.step].name }}

Lägg till deltagare

Nu är det dags att lägga till deltagare. Kontaktpersonen räknas inte som är en deltagare, utan du måste alltid lägga till minst en deltagare för att gå vidare med anmälan. Vissa klasser kan vara bundna till en åldersgräns, och några kanske inte tillåts i lag men för individuella eller tvärtom. Läs på arrangemangets hemsida eller inbjudan för mer information. Flera deltagare{{settings.ShowTeamEntry ? ' eller lag' : ''}} kan läggas till i samma anmälan, så skapa inte en ny för varje deltagare{{settings.ShowTeamEntry ? ' eller lag' : ''}}.

Kontakta arrangören för frågor om evenemanget, betalning eller vid ändringar av inskickad anmälan.

Importeringsstatus

{{state.importStatus}}

Felmeddelande

{{state.errorMessage}}

Information från arrangören

{{settings.TextStepEntryPersons}}

Unika e-postadresser

Notera att arrangören har valt att kräva unika e-postadresser vid anmälan för att bl.a. kunna nå ut med viktig information. Klasserna {{settings.UniqueEmailExceptions.split('|').join(', ')}} är undantagna detta.

Summering

Antal deltagare: {{entryPersons.length}} varav {{numberOfIndividuals}} individuella och {{teamNamesPicked.length}} lag. *Preliminär* kostnad: {{totalSum + ' kr'}}

Vad vill du anmäla?

Tips: Du kan lägga till flera deltagare {{settings.ShowTeamEntry ? 'och lag ' : ''}}i samma anmälan. Om du vill ändra någon deltagares uppgifter, tryck på det du vill ändra.
Lagnamn Kön Namn/Födelseår Klass/Distans Förening/Ort/Företag E-postadress Avgift Åtgärd
{{ person.TeamName || 'Individuell'}} {{ person.Gender || 'Inget' }}
Ange ett kön.
{{ person.FirstName || 'Förnamn' }} {{ person.LastName || 'Efternamn' }} ({{ person.YOB || 'Födelseår' }}) ({{ person.PersonNumberSimplified || 'Födelsedatum' }}) ({{ (person.PersonNumber.substr(0,8) + '-' + person.PersonNumber.substr(8)).replace('--','-') || 'Personnummmer' }}) {{ person.ClassDistance || 'Ingen' }} {{ person.ClubCityCompany || 'Inget' }} {{ person.ClubCityCompany || 'Inget' }}

Felaktig förening.

{{ person.Email || 'Ingen'}} {{ (person.Value || '?') + ' kr'}}
{{ teamMember.TeamName || 'Lagnamn'}} {{ teamMember.Gender || 'Inget' }}
Ange ett kön.
{{ teamMember.FirstName || 'Förnamn' }} {{ teamMember.LastName || 'Efternamn' }} ({{ teamMember.YOB || 'Födelseår' }}) ({{ teamMember.PersonNumberSimplified || 'Födelsedatum' }}) ({{ (teamMember.PersonNumber.substring(0,8) + '-' + teamMember.PersonNumber.substring(8)).replace('--','-') || 'Personnummmer' }}) {{ teamMember.ClassDistance || 'Ingen' }} {{ teamMember.ClubCityCompany || 'Inget' }} {{ teamMember.ClubCityCompany || 'Inget' }}

Felaktig förening.

{{ teamMember.Email || 'Ingen'}} {{ (teamMember.Value || '?') + ' kr'}}

Vill du lägga till några fler?

Inga deltagare har lagts till i anmälan ännu. För att gå vidare måste minst en deltagare läggas till via knapparna ovan. Kontaktpersonen räknas ej som en deltagare.


Ge gärna synpunkter på anmälningsprocessen till AnmälMigNu!

{{ entryForm.steps[entryForm.step].name }}

Extraval för deltagarna

Dessa val för deltagarna kan innebära rabatter eller extra avgifter. Det är arrangören som avgör vilka val som är möjliga och dess värde.

Ingår vid anmälan

{{settings.TextIncludedInEntry}}

Summering

Antal deltagare: {{entryPersons.length}} varav {{numberOfIndividuals}} individuella och {{teamNamesPicked.length}} lag. *Preliminär* kostnad: {{totalSum + ' kr'}}

Felmeddelande

{{state.errorMessage}}
Lagnamn Kön Namn/Födelseår Klass/Distans Förening/Ort/Företag Tröjstorlek Egenskaper {{settings.TextExtraEntryProperty}}
Individuell
-
{{ teamMember.TeamName || 'Lagnamn'}}
-

Felmeddelande

{{state.errorMessage}}

{{ entryForm.steps[entryForm.step].name }}

Betalningsansvarig och betalningsmetod

I detta steg fyller du i betalningsuppgifter och även om du har presentkort eller en rabattkod. Notera att alla fält för betalningsansvarig skall vara ifyllda (gröna) för att du skall kunna skicka in ordern. Var noga med att fylla i rätt adress och referens ifall det är en arbetsgivare som t.ex. skall betala på faktura.

Information från arrangören

{{settings.TextStepPayment}}

Summering

Antal Deltagare: {{entryPersons.length}} varav {{numberOfIndividuals}} individuella och {{teamNamesPicked.length}} lag. Preliminär slutsumma: {{submittedOrder.Invoice.TotalValue + ' kr'}}

Felmeddelande

{{state.errorMessage}}

Preliminär sammanställning av anmälan

Antal Benämning Pris/st Summa
{{iContent.Quantity}} {{iContent.Product}} {{iContent.Price + ' kr'}} {{iContent.Sum + ' kr'}}
Delsumma {{ submittedOrder.Invoice.TotalSubValue | currency: 'kr'}}
Rabatt {{ submittedOrder.Invoice.TotalDiscount | currency: 'kr'}}
Varav moms ({{submittedOrder.Invoice.TaxPercent}} %) {{submittedOrder.Invoice.TotalTax | currency: 'kr'}}
Att betala (preliminärt)
{{submittedOrder.Invoice.roundingString}}
{{ submittedOrder.Invoice.TotalValue }} kr

Betalningsansvarig/Fakturaadress

Information

En betalningsansvarig kan t.ex. vara du själv, en arbetsgivare eller fakturaadress. Under Namn/Referens kan du även skriva i ett referensnummer.

Ange ett företagsnamn. Du kan ange ett bindestreck - eller ifall det ej är relevant eller är en privatperson.
Ange ett namn eller en referens för betalningsansvarig.
Namnet får högst innehålla 40 tecken.
Ange en adress.
Adressen får vara maximalt 40 tecken lång.
Ange ett postnummer.
Ange ett giltigt postnummer (endast siffror).
Ange ett giltigt postnummer (endast siffror mellan 10000 och 99999).
Ange en ort.
Ange ett telefonnummer.
Ange en e-postadress.
Ange en giltig e-postadress på formen aaa@server.se

Rabattkod

Information

Om du har en rabattkod och vill använda den, aktivera den genom att skriva in rabattkoden i rutan och trycka på knappen till höger.

Kontrollerar rabattkod...

Rabattkoden {{validDiscountCode.Name}} har aktiverats med värde {{validDiscountCode.Value}}.

Betala med presentkort

Information

Om du har ett (eller flera) presentkort och vill betala med det, lägg till ett presentkort i taget genom att skriva in värdekoden i rutan och trycka på 'Lägg till'. En anmälan/order kan innehålla flera presentkort.

Kontrollerar presentkort...

Kod Återstående belopp Giltig (t.o.m.) Ursprungligt belopp Åtgärd
{{giftCard.Code}} {{giftCard.CurrentValue | currency: 'kr'}} (Vid inskick: {{giftCard.ValueIfSubmitted | currency: 'kr'}}) {{giftCard.Date | date: 'shortDate'}} {{giftCard.OriginalValue | currency: 'kr'}}

Betalningsmetod

Information

Nu återstår bara att välja betalningsmetod. Välj en betalningsmetod även om summan är noll via t.ex. presentkort eller rabattkoder.


Villkor

AnmälMigNu! och arrangören reserverar sig för ev. tekniska fel och felskrivningar vad gäller avgifter och rabatter. Detta kan innebära korrigeringar i efterhand som kan leda till en annan avgift för att anmälan skall giltigförklaras. Vid påminnelse av försenad betalning kan även extra avgifter tillkomma. Arrangören och ev. samarbetspartners kan komma att kontakta deltagarna via e-post. Deltagarnas namn offentliggörs på start- och resultatlistor ifall det är applicerbart för evenemanget och de inte anmälts som anonyma (inte tillgängligt för alla evenemang). Som deltagare i {{ settings.EventName }} kan du komma att medverka i bilder och filmer som arrangören eller dess samarbetspartners tar i samband med evenemanget. Materialet kan komma att användas i informations- och marknadsföringssyfte. Din anmälan är bindande och enligt Distansavtalslagen är idrottsevenemang ett undantag från ångerrätten. Det kan hända att arrangören gör undantag från detta dock. Om något är oklart, så är det i första hand informationen från arrangören, t.ex. på inbjudan eller hemsidan som gäller.

Genom att skicka in din order, så godkänner du villkoren och bekräftar att de uppgifter du angett är korrekta.

Kortbetalning med Nordea

Ifall ditt kort är kopplat till Nordea eller annan bank som kräver godkännande, så behöver du gå in på Internetbanken och tillåta Internetköp temporärt (vanligtvis 1 timma) för att slutföra kortköpet. Annars kommer du få ett felmeddelande om att ditt kort inte stöds.

PayEx

Du borde nu tas till PayEx-betalningen. Om du inte automatiskt dirigeras vidare inom några sekunder, klicka här: PayEx-betalning

ePay

Du borde nu tas till ePay-betalningen. Om du inte automatiskt dirigeras vidare inom några sekunder, klicka här: ePay-betalning

Felmeddelande

{{state.errorMessage}}

Tips

Vänligen lägg till mejladressen info@anmalmig.nu som kontakt/godkänd avsändare i ditt e-postprogram innan du går vidare, för att säkerställa att du får de mejlutskick som görs från systemet vid slutförd anmälan. Detta är extra viktigt ifall du har en Hotmail/Live/Outlook-adress, då den leverantören ofta blockerar mejl i större utsträckning.

{{ entryForm.steps[entryForm.step].name }}

Tack för er anmälan!

Bekräftelse

En bekräftelse har skickats till kontaktpersonens och betalningsansvariges e-postadress ({{entryOrder.ContactPerson.Email}} och {{entryOrder.PaymentPerson.Email}}). Om du inte mottagit något mejl inom några minuter, kontakta arrangören eller ladda ned pdf-versionen via knapparna nedan:

Betalningen av {{submittedOrder.Invoice.TotalValue + ' kr'}} skall göras till {{submittedOrder.Invoice.OurReference.Company}}s Bankgiro/Plusgiro: {{submittedOrder.Invoice.BankGiro}} / {{submittedOrder.Invoice.PlusGiro}} inom {{settings.PaymentDays}} dagar, eller absolut senast {{submittedOrder.Invoice.DateLastDayToPay | date : "d MMMM yyyy"}}.
Vid betalning skall följande meddelande anges: {{submittedOrder.Invoice.ReferenceNumber}}

Betalningen av {{submittedOrder.Invoice.TotalValue + ' kr'}} skall göras till {{submittedOrder.Invoice.OurReference.Company}}s Bankkonto-nummer: {{submittedOrder.Invoice.BankAccount}} inom {{settings.PaymentDays}} dagar, eller absolut senast {{submittedOrder.Invoice.DateLastDayToPay | date : "d MMMM yyyy"}}.
Vid betalning skall följande meddelande anges: {{submittedOrder.Invoice.ReferenceNumber}}

Betalningen av {{submittedOrder.Invoice.TotalValue + ' kr'}} skall göras till {{submittedOrder.Invoice.OurReference.Company}}s Swish-nummer: {{submittedOrder.Invoice.SwishNumber}} inom {{settings.PaymentDays}} dagar, eller absolut senast {{submittedOrder.Invoice.DateLastDayToPay | date : "d MMMM yyyy"}}.
Vid betalning skall följande meddelande anges: {{submittedOrder.Invoice.ReferenceNumber}}

En faktura i PDF-format har skickats via e-post till betalningsanvariges e-postadress ({{entryOrder.PaymentPerson.Email}}) (även kontaktpersonen får fakturan för säkerhets skull). Skulle inte fakturan ha kommit fram inom några minuter, kontrollera först mappen "skräppost" och kontakta oss om den inte finns där. Ni kan även se fakturan via länken nedan eller få den som PDF.
Vid betalning av {{submittedOrder.Invoice.TotalValue + ' kr'}} skall följande meddelande anges: {{submittedOrder.Invoice.ReferenceNumber}}

En faktura kommer att skickas via post. Notera att bekräftelsen ni fått via e-post inte är någon faktura. Om vi behöver extra uppgifter för att kunna skicka ut fakturan till rätt adress och referens, kommer vi kontakta er. Om vi inte har möjlighet att nå er i dessa lägen, reserverar vi oss för att ogiltigförklara anmälan.

Kortbetalningen via Stripe av {{submittedOrder.Invoice.TotalValue + ' kr'}} skall ha gått bra och er anmälan är därmed slutförd. Notera att det kan ta några dagar innan arrangören kan bekräfta betalningen.

Betalningen av {{submittedOrder.Invoice.TotalValue + ' kr'}} skall ske kontant till {{submittedOrder.Invoice.OurReference.Company}}, vanligtvis under evenemangsdagen och vid efteranmälan.

Om något har blivit fel, kontakta arrangören på {{submittedOrder.Invoice.OurReference.Email}}

Antal Benämning Pris/st Summa
{{iContent.Quantity}} {{iContent.Product}} {{iContent.Price | currency: 'kr'}} {{iContent.Sum | currency: 'kr'}}

Extra Information

Antal lag: {{ submittedOrder.Invoice.TotalNumOfTeams }} ({{ submittedOrder.Invoice.TotalNumOfTeamPersons }} deltagare), Antal individuella: {{ submittedOrder.Invoice.TotalNumOfIndividuals }} deltagare, Totalt: {{ (submittedOrder.Invoice.TotalNumOfTeamPersons + submittedOrder.Invoice.TotalNumOfIndividuals) }} deltagare

{{submittedOrder.Invoice.TextConfirmation}}

Ange: {{submittedOrder.Invoice.ReferenceNumber}} som meddelande.

Betalning tillhanda {{submittedOrder.Invoice.DateLastDayToPay | date: "yyyy-MM-dd"}}

Delsumma {{ submittedOrder.Invoice.TotalSubValue | currency: 'kr' }}
Rabatt {{ submittedOrder.Invoice.TotalDiscount | currency: 'kr' }}
Varav moms ({{submittedOrder.Invoice.TaxPercent}} %) {{submittedOrder.Invoice.TotalTax | currency: 'kr'}}
Att betala
{{submittedOrder.Invoice.roundingString}}
{{ submittedOrder.Invoice.TotalValue}} kr